Avis Legal

Responsabilitat dels continguts del Web i la seva actualització

Panadès Materials per Jardineria refusa la responsabilitat derivada d'una mala utilització dels continguts i es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al Web i limitar o no permetre l'accés a aquesta informació de manera temporal o definitiva.

La informació continguda en aquestes pàgines web és la vigent en data de la seva última actualització i ha d'estar considerada com una informació orientadora per l'usuari, relativa als productes i serveis i a altres informacions addicionals. L'usuari pot confirmar la data de l'actualització de qualsevol informació, si la sol·licita, a través de la bústia de correu electrònic que té a la seva disposició al mateix Web.

Panadès Materials per Jardineria no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicada al Web.

Els continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos al Web de Panadès Materials per Jardineria i qualsevol dels connexos o vinculats al mateix, estan dirigits a consumidors amb residència a Espanya, per tant, en qualsevol cas serà d'aplicació la Legislació Espanyola essent competents els Tribunals Espanyols.

Panadès Materials per Jardineria refusa la responsabilitat sobre qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines Web i, per tant, no elaborada per Panadès Materials per Jardineria o no publicada amb el seu nom, especialment refusa la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines Web de tercers connectades mitjançant enllaços (links), a les pàgines Web de Panadès Materials per Jardineria.

Per últim d'acord amb la llei orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades, les seves dades són confidencials i no seran publicades ni cedides a tercers per cap tipus de finalitat ni per cap mitjà.

Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com