Avis Legal

Mapa de Localització

Ver Panades-Materialsjardineria en un mapa más grande

Accés:Venint de Barcelona per la C-17, sortir a la sortida Vic Sud i continuar en sentit zona universitaria, després de passar una rotonda (Al costat de la Peugeot), continuar recte uns 700 m. i fer un canvi de sentit en una rotonda abans d'una gran gasolinera repsol. Al cap de uns 200 m, després d'un pont, trencar a mà dreta en sentit Sentfores (o la Guixa), després d'uns 20 m del trencant, a mitja curva , trencar a l'esquerra en una pista de sorra al costat d'una casa de pagès. Continuar uns 700 m per la pista.

 

 

 

Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com