Avis Legal

Estanys i manantials
Estanys Relleu
 
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Cancun
65 l.
MECC65

Antigua
185 l.
MEAN185
Trinite
295 l.
METR295
Tobago
475 l.
METO475

 

Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com