Avis Legal

Estanys i manatials
Làmines
Làmina de PVC
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Làmina PVC de 0,5 mm. de gruix
4 x 25 m.
MELPVC0,5AM

Làmina PVC de 0,8 mm. de gruix
6 x 25 m.
MELPVC0,8AM
Làmina de EPDM
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Làmina EPDM cauxo
6,10 x 30,5 m.
MELEPDMAM

Kit de reparació de làmines
Descripció
Ref.
Kit de reparció (100 ml de Cola + Pvc de 0,2 x 1 m)
MEKREP

 

Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com