Avis Legal

Brucs i derivats
Tanca d'escorça
Malla d'escorça d'avet
Dimensions
Ref.
Foto
1 x 3 m.
BMEA1X3
1,5 x 3 m.
BMEA1,50X3
2 x 3 m.
BMEA2X3
Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com