Avis Legal

Terres i substrats
Terres i substrats
Terres vegetals abonada per exteriors
Descripció
Dimensions
Ref.
Terra vegetal abonada per exteriors
sacs 50 l.
TVAE50
Terra vegetal abonada per exteriors
sacs 80 l.
TVAE80
Terra vegetal abonada per exteriors
Big bag 1 tn.
TVAEBB
Terra vegetal abonada per exteriors
Granel
TVAEG
Terres de recevo
Descripció
Dimensions
Ref.
Terra de recevo
sacs 50 l.
TR50
Terra de recevo
Big bag 1 tn.
TRBB
Terra de recevo
Granel
TRG
Terres d'interior i exterior
Descripció
Dimensions
Ref.
Terra d'interior i exterior
sacs 50 l.
TIE50
Terra d'interior i exterior
sacs 80 l.
TIE80
Terres de castanyer
Descripció
Dimensions
Ref.
Terra de castanyer
sacs 30 l.
TC30
Turba
Descripció
Dimensions
Ref.
Turba
sacs 30 l.
T30
Sauló
Descripció
Dimensions
Ref.
Sauló
Big bag 1 tn.
TSBB
Sauló
Granel
TSG

 

Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com