Avis Legal

Varis utillatge
Accessoris metàl.lics
Bases metàl.liques galvanitzades
Dimensions
Ref.
Foto
7 x 7 cm.
FAMBG7X7
9 x 9 cm.
FAMBG9X9
Platines tubo
Dimensions
Ref.
Foto
81 x 150 x 150 mm.
FAMBG7X7
101 x 150 x 150 mm.
FAMBG9X9
Piquetes
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Piqueta cuadrada
7 x 7 cm.
FPMG7X7
Piqueta cuadrada
9 x 9 cm.
FPMG7X7
Piqueta rodona
8 dm.
UGL
Piqueta rodona
10 dm.
UGL
Anclatges
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Anclatges en H
7 x 7 cm.
FAMAFG7
Anclatges en H
9 x 9 cm.
FAMAFG9
Anclatges en U
7 x 7 cm.
FAMARG7
Anclatges en U
9 x 9 cm.
FAMARG9
Anclatges en U
12 x 12 cm.
FAMARG12
Anclatges en Y
70
FAMAY7
Anclatges en Y
90
FAMAY9
Anclatges en Y
120
FAMAY120
Suports
Descripció
Ref.
Foto
Suport 1 ala
FAS1
Suport 2 ales
FAS2
Suport inclinable
FASI
Suport angle
FASA
Bordures i angles
Descripció
Ref.
Foto
Bordures Alumini
UBA
Angles collar 45
FAC

 

Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com