Avis Legal

Varis utillatge
Connectors per fusta
Escuadra estreta
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Escuadra estreta
75 x75 x 17 mm.
VKW4
Escuadra estreta
40 x 40 x 17 mm.
VKW2
Escuadra estreta
50 x 50 x 17 mm.
VKW3
Escuadra ample
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Escuadra ample
30 x 30 x 30 mm.
VKS1
Escuadra ample
40 x 40 x 40 mm.
VKS2
Escuadra ample
60 x 60 x 60 mm.
VKS3
Escuadra per viga
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Escuadra per viga
100 x 75 x 30 mm.
VKB1
Escuadra per viga
120 x 80 x 35 mm.
VKB2
Escuadra d'enllaç
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Escuadra d' enllaç
50 x 50 x 35 mm.
VKL1
Escuadra d' enllaç
70 x 70 x 55 mm.
VKL2
Escuadra per muntatge
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Escuadra per muntatge
40 x 40 x 40 mm.
VKM1
Escuadra per muntatge
60 x 60 x 40 mm.
VKM3
Escuadra per muntatge
60 x 60 x 60 mm.
VKM4
Escuadra per muntatge
80 x 89 x 60 mm.
VKM8
Escuadra ajustable
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Escuadra ajustable
65 x 80 x 20 mm.
VKR1
Escuadra ajustable
40 x 60 x 60 mm.
VKR2
Placa perforada
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Placa perforada
80 x 40 mm.
VPP1
Placa perforada
100 x 40 mm.
VPP2
Connector pla
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Connector pla
100 x 35 mm.
VLP1
Connector pla
140 x 55 mm.
VLP2
Connector pla
200 x 35 mm.
VLP3
Connector pla
280 x 55 mm.
VLP4
Suport ales exteriors
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Suport ales exteriors
60 x 100 mm.
VWB14
Suport ales exteriors
70 x 125 mm.
VWB21
Suport ales exteriors
100 x 140 mm.
VWB30
Suport ales interiors
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Suport ales interiors
70 x 125 mm.
VWBZ21
Suport ales interiors
100 x 140 mm.
VWBZ30
Suport fixació esquerra i dreta
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Suport fixació esquerra
170 x 40 mm.
VLK1
Suport fixació dret
170 x 40 mm.
VLK2
Angle plegat i connector T
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Angle plegat
38 x 120 x 50 mm.
VKG1
Connector T
70 x 50 x 16 mm.
VKT1
Angle finestra
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Angle finestra
150 x 25 mm.
VNA1
Angle finestra
200 x 30 mm.
VNA2
Escuadra reforçada
Descripció
Dimensions
Ref.
Foto
Escuadra reforçada
90 x 90 x 65 mm.
VKP1
Escuadra reforçada
105 x 105 x 65 mm.
VKP2
Escuadra reforçada
90 x 50 x 55 mm.
VKP3

 

Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com