Avis Legal

Pedres i derivats
Graves i escorces
Graves
Descripció
Ref.
Foto
Gravilla normal
GN
Grava de canto rodat de riu 2a
GCRR2
Grava de canto rodat de riu 3a
GCRR3
Graves volcàniques
Descripció
Ref.
Foto
Grava volcànica 25 / 40
GV
Escorces
Descripció
Ref.
Foto
Escorça de pi cribada
GEP
Escorça de pi cribada extra
GEPC

 

Magatzem Antic Camp de l’aviació s/n - C/Salvador Espriu, 37 - Vic - 08500
Tlf: 629483708 Fax: 938890771 - E-mail: matjarpan@hotmail.com